Профіль

Відповідно до Указу президента України від 10.02.94 № 41/94 “Про військову торгівлю у Збройних Силах України” та Закону України “Про Збройні Сили України” (ст.ст. 10, 14) і Закону України “Про оборону України” (ст. 10) торговельно-побутове забезпечення Збройних Сил України покладалося на підприємства військової торгівлі Міністерства оборони України.

Наказом Міністра оборони України від 15.02.1992 № 24 створено Управління торгівлі Міністерства оборони України, штат № 2/1008-51.

У відповідністю із директивою Генерального штабу Збройних Сил України від 18.05.1994 № 115/1/3529 Управління торгівлі Міністерства оборони України, штат № 2/062-51 (01), переформовано в Центральне управління військової торгівлі тилу Збройних Сил України,штат № 2/080-51 (01), військовослужбовців – 2 та 46 працівників.

Наказом Міністерства оборони України від 04.09.1999 № 281 Центральне управління військової торгівлі тилу Збройних Сил України (госпрозрахункове) переформовано у Головне управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України, штат № 2/156-52 (01), військовослужбовців – 6 та 40 працівників.

До складу органів військової торгівлі, які знаходилися у адміністративному підпорядкуванні Головного управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України, входили управління військової торгівлі оперативних командувань, військові торги, відділи військової торгівлі та підприємства військової торгівлі, військові універмаги, будинки військової книги, торговельно-побутові та виробничі підприємства, комбінати побутового обслуговування і громадського харчування, пункти роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутових послуг, виробничі, автотранспортні і ремонтно-будівельні підприємства, склади, бази військових торгів, торговельно-закупівельні бази.

Загальне керівництво Головним управлінням торгівлі Тилу Міністерства оборони України та структурними підрозділами військової торгівлі здійснював Заступник Міністра оборони України по тилу-начальник Тилу Збройних Сил України, а безпосереднє – начальник Головного управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України.

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 31.01.2006 № 47 Головне управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України припинило свою діяльність 05.10.2006 шляхом приєднання до державного господарського об’єднання Концерн “Військторгсервіс”.

Станом на 01.07.2003 у підпорядкуванні Міністерства оборони України  перебувало 14 державних підприємств військової торгівлі, та госпрозрахункова установа – Головне управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України (далі – ГУТТ МО України), яка здійснювала функціональне управління підприємствами військової торгівлі.

Державні підприємства військової торгівлі забезпечували організацію харчування, торговельне і побутове обслуговування військових формувань Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань на території режимних військових містечок (військових частин, установ, військово-навчальних закладів, в районах навчань, маневрів, на полігонах тощо) і обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей в місцях їх компактного проживання поза межами військових містечок (гарнізонів), а також індивідуальний та масовий пошив військової форми одягу для потреб військовослужбовців.

У відповідності з вимогами Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” на ГУТТ МО України та підприємства військової торгівлі покладалися мобілізаційні завдання щодо розгортання органів військової торгівлі на особливий період для забезпечення харчування офіцерів, прапорщиків та працівників Збройних Сил України, організації торговельно-побутового обслуговування військових формувань (з’єднань, об’єднань, штабів оперативних командувань, видів військ, управлінь Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил України і пунктів управління тощо).

До 1992 року у підпорядкуванні існуючих на той час на території України управлінь торгівлі Київського, Прикарпатського, Одеського військових округів та управління торгівлі Чорноморського флоту було 126 військових торгів загальною чисельністю працівників – 16,7 тис.

Розпад колишнього Радянського союзу та подальші події, пов’язані з початком радикальних економічних реформ та переходом до вільного ринку, скорочення Збройних Сил України – все це не могло не вплинути на стан системи військової торгівлі.

Діяльність державних підприємств військової торгівлі здійснювалася відповідно до вимог Закону України “Про підприємства в Україні” та статутів, затверджених Міністром оборони України.

Головною метою державних підприємств Міністерства оборони України стало в першу чергу отримання прибутку.

Наразі, поєднання ефективного торговельно-побутового забезпечення військ, які здебільшого на той час дислокувалися у військових гарнізонах, з отриманням прибутку було непростою справою.

Ось чому наступні роки (1995-1997) стали не тільки життєвими негараздами для системи військової торгівлі, але й знизили рівень торговельно-побутового забезпечення військ.

У 2003 році у складі підприємств військової торгівлі, які організовували обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей, знаходилося: 394 об’єкти роздрібної торгівлі, з яких 238 були розташовані на закритій території військових частин; 378 об’єктів громадського харчування (загальною кількістю посадочних місць на об’єктах громадського харчування – 21,2 тис. чоловік), з яких 281 були розташовані на закритій території військових частин; 259 об’єктів побутового обслуговування (пошиття та ремонт одягу, пошиття та ремонт взуття, перукарні, ремонт годинників, надання фотопослуг, надання послуг прокату тощо).

Чисельність працівників підприємств військової торгівлі на той час складала 4881 чол. (у тому числі 4 військовослужбовці).

Для керівництва та контролю за діяльністю зазначених підприємств, у Головному управлінні торгівлі Тилу Міністерства оборони України згідно штату утримувалося 3 військовослужбовці та 29 працівників (всього 32 чоловіки).

Окрім основних видів діяльності підприємства військової торгівлі займалися виробництвом безалкогольних напоїв та інших товарів повсякденного попиту, утримували підсобні господарства, здійснювали діяльність з надання транспортних та інших послуг.

Значну увагу було приділено здешевленню товарів на підприємствах військової торгівлі, розташованих на закритій території, зокрема, на такі товари як молоко та молокопродукти, хліб, м’ясо та м’ясопродукти.

Крім того, постійно проводилися заходи, пов’язані із обслуговуванням у Збройних силах України польових навчань, зборів та інших заходів.

Так, тільки у 2002 році військовою торгівлею було проведено 292 таких заходи.

Незважаючи на скорочення торговельної мережі у період проведення реформування Збройних сил України у військовій торгівлі відмічалося  постійне зростання обсягів товарообігу та реалізації продукції, надання послуг, дотримувалася рентабельність роботи підприємств, забезпечувалися робочими місцями члени сімей військовослужбовців у військових гарнізонах,  що доводило економічну доцільність існування військової торгівлі як цілісної, конкурентноспроможної торговельної структури, засновананої на державній власності.

Більшу частину прибутку, отриманого підприємствами військової торгівлі від своєї господарської діяльності, спрямовувалося на проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень та обладнання, доукомплектування інвентарем, а також облаштування прибудинкової території об'єктів торгівлі, громадського харчування та побуту, що впливало, в першу чергу, на покращення умов праці працівників торгівлі та якість надання послуг військовослужбовцям та членів їх сімей.

З метою покращення ефективності використання державного майна в місцях скорочення (розформування) військових частин на базі трудових колективів військторгів створювалися господарські товариства.

Для роботи в таких товариствах були задіяні працівники торгівлі, які працювали раніше на об’єктах вновстворених товариств, звільнені в запас військовослужбовці та члени їх сімей.

Було використано і перспективні на той час напрямки розвитку військової торгівлі, якими передбачалося відновлення та розгортання прогресивних методів торгівлі – самообслуговування, продаж товарів у кредит за попередніми замовленнями (в першу чергу військовослужбовців), посилкова торгівля, організація виставок-продажів, розширення сегменту ринку споживчих товарів шляхом розвитку торгівлі непродовольчою групою товарів, зокрема товарами побутово-громадського призначення (меблі, холодильники, телевізори тощо) з пріоритетом продажу товарів вітчизняного виробника.

Створена в Міністерстві оборони України структура військової торгівлі, яка включала державні підприємства військової торгівлі та госпрозрахунковий орган управління підприємствами свого часу забезпечувала в повному об’ємі виконання завдань з торговельно-побутового обслуговування військових формувань Збройних Сил України у мирний час та на особливий період.

Наказом Міністра оборони України від 25.06.2005 № 358 “Про створення державного господарського об’єднання Концерн “Військторгсервіс” і затвердження його Статуту створено державне господарське об’єднання Концерн “Військторгсервіс” у складі госпрозрахункової установи “Головне управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України” та підприємств Міністерства оборони України.

Основним завданням та метою створення у 2005 році Концерну “Військторгсервіс” (далі – Концерн) було об’єднання підприємств Міністерства оборони України, що надають торговельно-побутові та сервісні послуги як військовослужбовцям та членам їх сімей так і іншим категоріям споживачів.

До складу Концерну увійшло всього 55 підприємств та установ Міністерства оборони України, у тому числі: 14 підприємств та 1 госпрозрахункова установа військової торгівлі  (від ГУТТ); 22 банно-пральних підприємства; 2 комбінати з ремонту речового майна; 4 туристичних підприємства; 4 оздоровчих підприємства; 4 підприємства для надання готельних послуг; 2 підприємства з ремонту техніки тилового призначення; 1 ремонтно-будівельне підприємство; 1 підприємство із надання складських послуг.

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 27.12.2006 № 754 “Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.06.2005        № 358” були внесені зміни до Статуту Концерну, шляхом викладення його у новій редакції. За результатами зазначених змін до Статуту Концерну кількість державних підприємств Міністерства оборони України – учасників Концерну було зменшено з 55 до 51 державного підприємства.

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 11.11.2011 № 694 “Про внесення змін до Статуту Концерну “Військторгсервіс” передбачалося збільшення кількості державних підприємств Міністерства оборони України - учасників Концерну на 16 підприємств, однак до складу Концерну було включено лише 3 підприємства: державне підприємство Міністерства оборони України “Воєнне видавництво “Варта”; державне підприємство “Виданичо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України “Слава і Честь”; військове сільськогосподарське підприємство “Колос”. Відповідно до наказу Міністра оборони України від 29.12.2012 № 911 “Про затвердження Статуту Концерну “Військторгсервіс” у новій редакції” у складі Концерну рахувалося 29 підприємств – учасників.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 08.07.2013 № 468 “Про внесення змін до Статуту Концерну “Військторгсервіс” кількість  підприємств – учасників складала 27, з яких: 16 підприємств здійснювали господарську діяльність; 8 підприємств не вели господарську діяльність та у зв’язку із прийняттям управлінських рішень (перебували у стадії реорганізації та ліквідації); 1 підприємство перебувало в стадії відновлення діяльності; 1 підприємство перебувало в стадії банкрутства(ДП МОУ “ВСП “Колос”); 1 підприємство передано в оренду, як цілісний майновий комплекс  (ДП МОУ “ЦВТБ “Кічкіне”).

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 26.03.2018 № 129 “Про внесення змін до Статуту Концерну “Військторгсервіс” до складу Концерну входило 20 підприємств – учасників, з яких: державне підприємство Міністерства оборони України “Готель “Власта” на той час було передано у функціональне підпорядкування академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; 3 підприємства здійснювали господарську діяльність; 1 підприємство знаходилося в стадії розпорядження майном ; 10 підприємств знаходилися в стадії ліквідації (реорганізації) або ліквідовані; 5 підприємств знаходилися на тимчасово окупованій території АРК.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 15.11.2018№ 574 “Про внесення змін до Статуту Концерну “Військторгсервіс” до складу Концерну увійшло 19 підприємств – учасників.

Із складу підприємств – учасників виключено державне підприємство Міністерства оборони України “Готель “Власта”.

 

test

Test

Заполните Вашу контактную информацию

ВІДЕОРОЛИК ПРО КОНЦЕРН “ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС”

VIDEO

Замовити зворотний дзвінок

Дякуємо за заявку. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.